Trestakk godkjent

5. april 2017
Trestakk feltillustrasjon

Myndighetene har godkjent plan for utbygging og drift av Trestakk-funnet på Haltenbanken i Norskehavet. Investeringene er beregnet til 5,5 milliarder kroner, nær halvparten av opprinnelig anslag.

Trestakk ble funnet i 1986 og forventet utvinnbare volumer er 76 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Trestakk skal knyttes opp til produksjonsskipet Åsgard A og planlagt produksjonsstart er i 2019. 

På vegne av partnerskapet overleverte Statoil plan for utbygging og drift til d olje- og energiministeren 1. november i fjor. Kostnadene for utviklingen av Trestakk-funnet er nær halvert gjennom tidligfasen i prosjektet.

– Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til sammen med lisenspartnere og leverandører gjennom å tenke nytt og bruke tid på å modne fram det beste konseptvalget. Trestakk er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

De første anslagene for å utvikle Trestakk lå på om lag 10 milliarder kroner. Ved konseptvalg i januar 2016 var kostnadene redusert til 7 milliarder.

Ytterligere forbedringer og tilpassinger av konsept fram mot investeringsbeslutning reduserte kostnadene til 5,5 milliarder kroner. I tillegg regner Statoil og partnerne med å ta ut betydelig mer olje enn først antatt.

Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.
Siri Espedal Kindem
Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Statoil.

Utbyggingen består av en bunnramme med en tilknyttet satellittbrønn. Det skal bores tre produksjonsbrønner og to gassinjeksjonsbrønner.

– Volumene fra Trestakk er en viktig bidragsyter for å kunne videreføre lønnsom drift av Åsgard A fram mot 2030. Det betyr også at vi kan ta ut mer av de opprinnelige volumene i Åsgard-feltet, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Statoil.

Kostnadsreduksjonene er oppnådd gjennom å tenke nytt rundt konseptvalg, forenkle og redusere omfang i tillegg til å dra nytte av pågående effektiviseringsinitiativ.

– Dette viser hva industrien har fått til på få år. Norsk leverandørindustri har de siste årene vist en stor evne til å bidra til å finne gode og kostnadseffektive løsninger som gjør det mulig å realisere prosjekter som Trestakk, selv om oljeprisen er lav, konkluderer Rød.

  • Lisenseiere: Statoil (59,1%, operatør), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (33%), Eni Norge ( 7,9 %).
  • Lokasjon: Ca. 20 kilometer sør for Åsgard-feltet
  • Vanndybde: Om lag 300 meter.
  • Reservoaret ligger på om lag 3.900 meters dyp.

Relaterte sider

Nedlastinger