Skip to content

Utbygging av Ormen Lange-feltet

December 19, 2000, 10:50 CET

Rettighetshaverne i de tre lisensene i Ormen Lange har i dag informert Olje- og energidepartementet om hovedtrekkene i en samlet utbygging og drift av gassfeltet. Eierne er enig i hovedtrekkene i hvordan feltet bør utvikles, men det er ikke oppnådd enighet om et felles operatørskap. Norske Shell og Norsk Hydro har begge foreslått at de tar på seg rollen som operatør for det samlede feltet.

Rettighetshaverne er enige om at feltet skal utvikles som en enhet og at den betydelige erfaring og kompetanse som finnes blant selskapene skal utnyttes for å få til den mest optimale løsning for Ormen Lange. Feltet skal utvikles så fort som det er teknisk og kommersielt mulig etter at det er oppnådd avsetning for gassen.

Fakta
Ormen Lange består av tre lisenser:

PL 209

Hydro - operatør: 25%
Shell: 15%
Statoil: 15%
Esso: 10%
SDØE: 35%

PL 208
BP Amoco - operatør: 45%
Shell: 25%
SDØE: 30%

PL 250
Shell - operatør: 16,00%
Hydro: 14,78%
BP Amoco: 9,44%
Statoil: 8,87%
Esso: 5,91%
SDØE: 45,00%

Gassreserver: Antatt 300-400 milliarder kubikkmeter.
Tre brønner boret: to i PL 209 og én i PL 208.
Flere avgrensningsbrønner vil være nødvendig.