Skip to content

Record speed off Denmark

June 27, 2001, 14:00 CEST

Statoil har gjort et mindre oljefunn i nærheten av Siri-feltet på dansk sokkel. Boreoperasjonen ble gjennomført på rekordtid, og er Statoils raskeste leteboring med funn noen gang.

Funnet kalles Stine segment II. Det ligger om lag sju kilometer øst for det Statoil-opererte Siri-feltet.

Ansvarlig for boringen, Geir Tungesvik, sier at formålet var å påvise olje for produksjon over Siri-plattformen.

"Plattformen har kapasitet til å produsere 50.000 fat olje i døgnet, men er nede på rundt 30.000 fat. Dette funnet vil bidra til å fylle opp ledig produksjonskapasitet gjennom resten av Siri-feltets produksjonsperiode," sier han.

Brønnen ble boret med riggen Noble George Sauvageau på under ti dager, inklusive kjerneuthenting og logging. Boringen gikk nesten vertikalt ned til 2091 meter under havoverflaten, hvor det ble påtruffet olje i sandstein av paleocen alder. Havdypet i området er 60 meter.

Riggen er flyttet til Siri-plattformen, hvor den skal bore en 7200 meter lang, horisontal brønn til det nye funnet. Forventet produksjonsstart er september i år.