Skip to Content
en

Urettferdig kritikk fra SFT

October 17, 2002, 01:00 CEST

- SFTs uttalelser om vår manglende vilje til å iverksette tiltak for å redusere miljøfarlige utslipp av produsert vann er villedende, både med tanke på hva vi har gjort og den prosessen vi har startet i samarbeid med SFT, sier informasjonsdirektør Hege Marie Norheim i Hydro Olje & Energi.

Hydro arbeider aktivt med å redusere utslipp av produsert vann fra oljeplattformer på den norske sokkelen - og avviser bestemt SFTs påstand om at Hydro kanskje mangler vilje til å bringe utslippene ned.

I 1997 vedtok myndighetene en lov som sier at alle oljeselskaper i Norge skal levere en omfattende plan innen juni 2003 som beskriver hvordan de skal nå kravet om null miljøfarlige utslipp innen 2005.

Hydro holder på å utarbeide en slik plan for sine plattformer på den norske sokkelen.

- Planen skal leveres om åtte måneder - det har SFT selv bestemt. Hydro har hatt jevnlige møter med SFT, og vi har ikke hatt grunn til å tro at de har vært misfornøyd med arbeidet vårt så langt. Den direkte kritikken kommer overraskende og på et dårlig tidspunkt, hevder hun.

Hydro og Statoil har flest operasjoner på sokkelen og følgelig har de den største mengden produsert vann - vann som som finnes naturlig i oljereservoarene og som pumpes opp fra berggrunnen sammen med olje og gass. Eldre olje- og gassfelt, som produserer større mengder vann, har ført til at utslipp av produsert vann har økt med om lag 20 prosent hvert år, ifølge SFT.

For selskapene vil det være svært dyrt å gjøre noe med utslippene, det er nok noe av grunnen til at noen av selskapene ennå ikke har tatt beslutninger som vil bringe utslippene ned, sa Marie Nordby, avdelingsdirektør i SFT, til NRK tirsdag kveld.

Forskjellige typer teknologi

- Hydro arbeider med forskjellige typer teknologi for å redusere innholdet av miljøfarlige stoffer i produsert vann, for å redusere bruk av produksjonskjemikalier og for en fullstendig utfasing av noen miljøfarlige kjemikalier, forklarer Toril Røe Utvik, HMS-leder i Utforsking og Produksjon Norge.

- Vi har allerede tatt i bruk ny teknologi som reduserer utslipp av olje i produsert vann på flere plattformer, og vurderer teknologi som bruker kondensat fra plattformer for å trekke ut oppløste oljekomponenter fra utslipp av produsert vann.

En annen mulighet som vurderes er å reinjisere produsert vann i reservoarene. Reinjisering brukes allerede på seks av våre 12 plattformer, sier hun.

Undervannsanlegget Troll Pilot - som skiller ut vann fra olje og gass og sender det tilbake til reservoaret - er et godt eksempel på Hydros aktive tiltak, bemerker Norheim. - Vi har hatt ett års vellykket drift med Troll Pilot, og vi ser på denne teknologien som forløperen for "usynlige" plattformer som vil bli plassert på havbunnen i framtiden.