Skip to content

Starter ny letebrønn i Norskehavet

June 16, 2005, 01:15 CEST

Hydro har startet leteboring på prospektet "Stetind" i Norskehavet. Brønnen som bores med boreriggen "Transocean Leader", ligger cirka 300 kilometer vest for Sandnessjøen. Boringen startet 14. juni.

Letebrønnen Stetind (PL283) ligger i blokk 6605/8 og ble tildelt i 17. konsesjonsrunde sommeren 2002.

Brønnen har vært boreklar et år, men operasjonen har blitt utsatt på grunn av at riggen ”Transocean Leader” var involvert i riggkonflikten i 2004 og at den senere boringen for Shell på Haltenbanken tok lengre tid enn planlagt.

Hydros letesjef for Norskehavet, Odd-Ragnar Heum, forteller at boretiden på "Stetind"er beregnet til 81 dager.

– "Stetind" ligger i en ny provins i Norskehavet. Den ligger mer enn 80 kilometer fra nærmeste brønnkontrollpunkt. Vi har derfor lite konkret informasjon fra området. Det knytter seg alltid stor spenning til hva slike brønner kan påvise, sier Heum

Stetind befinner seg på 800 meters havdyp cirka 300 kilometer vest for Sandnessjøen.

– Vi forventer å finne gass, men vi kan ikke utelukke at den også inneholder olje. En grunn til mulige oljeforekomster er Statoils funn av olje på Ellida, som befinner seg på dypt vann i Norskehavet nord for Ormen Lange.

Forsyningsbase for brønnen blir Sandnessjøen. Helikoptertransport vil skje ut fra Brønnøysund.

Deltakere i Stetind:

Hydro (operatør) 30 %
Chevron Texaco 25 %
ConocoPhillips 25 %
Petoro 20 %

Om navnet Stetind
Brønnen Stetind er oppkalt etter fjellet Stetind (1.392 m.o.h.), som høsten 2002 ble kåret til Norges Nasjonalfjell. Den sagnomsuste “ambolten” innerst i Stefjorden i Tysfjord kommune i Nordland, kan sees fra minst syv prestegjeld. Fjellet har fra gammelt av vært et karekteristisk seilingsmerke for sjøfarende langs Nordlandskysten. Stetind ble første gang besteget 30. juli 1910 av F. Schelderup, A. Bryn og C.W. Rubenson.