Statoil tildeler nye borekontrakter verdt 12 milliarder

3. april 2018 09:05 CEST
Utsikt fra Gullfaks C-plattformen
Utsikt fra Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Statoil tildeler borekontrakter til Archer, KCA Deutag og Odfjell Drilling. Kontraktene inkluderer boring, komplettering, intervensjonstjenester, plugging, vedlikehold og modifikasjoner på 18 av Statoils faste plattformer.

Kontraktene gjelder fra 1. oktober 2018 og har initiell varighet på fire år. Samlet verdi er beregnet til over 12 milliarder norske kroner. I tillegg kommer opsjoner på tre ganger to år. Kontraktene vil sysselsette om lag 2000 personer årlig.

- Sikre og effektive operasjoner er vår hovedprioritet. Disse kontraktstildelingene vil bidra til trygge, effektive brønnleveranser, og videreføre et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Robust bemanning til å utføre arbeidsomfanget har vært et viktig kriterium for valget av leverandører, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

Langsiktige avtaler skal gi økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser for leverandørene og Statoil.

- Kontraktene gir grunnlag for et tett og forutsigbart samarbeid. På den måten legger vi til rette for sikker og effektiv drift. Avtalene skal bidra til å styrke vår felles konkurransekraft og skape grunnlag for et sunt aktivitetsnivå, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser.

Portrett - Geir Tungesvik
Geir Tungesvik, direktør for boring og brønn i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)
Portrett - Pål Eitrheim
Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser. (Foto: Arne Reidar Mortensen)

En av intensjonene med kontraktene er å styrke samarbeidet mellom Statoil, borekontraktører og servicekontraktører. En felles insentivordning skal stimulere til sikre og effektive operasjoner som et resultat av tett samarbeid og integrasjon av arbeidet.

Borekontraktene gjelder følgende installasjoner:

Felt

Tildeling

Grane

Archer

Gullfaks A, B & C

Archer

Heidrun

Odfjell

Kvitebjørn

KCAD

Njord

Archer

Oseberg B, C, Sør & Øst

KCAD

Sleipner

Archer

Snorre A & B

Archer

Statfjord A, B & C

Archer

Visund

Archer

 
I tillegg har Statoil eksisterende borekontrakter med Odfjell for Johan Sverdrup og Mariner, og KCA Deutag for de to Cat J-riggene som opererer på Gullfaks og Oseberg.

Relatert side