Leverer plan for historisk lønnsomt prosjekt

3. juli 2018 07:00 CEST | Sist endret 3. juli 2018 11:25 CEST
Troll A-plattformen
Troll A-plattformen i Nordsjøen.

Equinor og partnerne i Troll-lisensen leverer i dag plan for videreutvikling av det gigantiske Troll-feltet på norsk sokkel til Olje- og energidepartementet.

– Tredje fase i Troll-utviklingen realiserer 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter, har en balansepris på under 10 dollar fatet og en CO2-intensitet på 0,1 kilo per fat. Dette er trolig et av de mest lønnsomme og robuste prosjektet vi har hatt i selskapets historie, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Prosjektet innebærer investeringer på 7,8 milliarder kroner og vil bidra til å forlenge levetiden på Troll-feltet til utover 2050.

– Troll er et olje- og gassfelt i særklasse i verden. Det at vi i dag leverer plan for utbygging og drift for neste fase i Troll-utviklingen, er svært viktig både for fremtidig verdiskaping til det norske samfunnet, men også for å sikre fremtidige gassleveranser til Europa, sier Øvrum.

– Driften av Troll har skapt store verdier for hele samfunnet. Siden produksjonsoppstart i 1995 har Troll-feltet generert inntekter på anslagsvis 1.400 milliarder kroner, tilsvarende 175 millioner kroner per dag. I fremtiden anslår vi at Troll vil skape enda større verdier, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor.

Forventet fremtidig kontantstrøm fra Troll er anslått til 1.650 milliarder kroner.

En stor andel av Troll-inntektene går til staten gjennom skatt og statens eierandeler. Troll-feltet har således bidratt med over 1.000 milliarder kroner i inntekter til staten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Overlevering av Troll 3-PUD
Prosjektdirektør i Equinor Torger Rød, overleverer på vegne av partnerskapet plan for utbygging og drift av Troll fase 3 til statssekretær Ingvil Smines Tybring‐Gjedde på Sandsli i Bergen. (Foto: Christian Djupvik Brandt-Hansen)

Gass til Europa

– Videreutviklingen av Troll vil også styrke Norges leveranseevne av gass til Europa. Gassen fra Troll vil gi sikker, lønnsom og karboneffektiv gassforsyning tilsvarende 50 millioner husholdningers forbruk i Europa i over 30 år fremover, sier Nakken.

Det årlige eksportvolumet fra Troll tilsvarer anslagsvis 8 % av EUs gasskonsum.

Gassen produseres på Troll A plattformen, som er elektrifisert. Produksjonen har derfor svært lave CO2-utslipp. Gassen sendes til Kollsnes, der den renses, tørkes og komprimeres før den transporteres til Europa via Zeepipe-rørene.

Utviklingen av Troll-feltet har også vært viktig i utviklingen av olje og gassindustrien spesielt i Norge.  Utbyggingen av Troll fase 3 vil gi en høy andel verdiskapingen i Norge, anslått til ca. 70%.

Equinor signerer i dag kontrakter innenfor marine installasjoner og undervannsutstyr for totalt anslagsvis 750 millioner kroner med selskapene Allseas, Nexans og Deep Ocean.

Tidligere i år har partnerskapet tildelt kontrakter for undervannsutstyr og bygging av en ny prosessmodul på Troll A plattformen til Aker Solutions.

Pressekonferanse klokken 10.00 på Equinors kontor på Sandsli Bergen

Pressen inviteres til pressekonferanse i forbindelse med overlevering av PUD for Troll Fase 3. Oppmøte klokken 09.45 i hovedresepsjonen på Equinors kontor i Sandsliveien i Bergen.

 • For spørsmål og påmelding til pressekonferanse, ta kontakt med Eskil Eriksen, eseri@equinor.com

Relaterte sider og nedlastinger

Troll feltillustrasjon
Illustrasjon av Troll-feltet
 • Troll partnere: Equinor (30.58 % - operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8.10 %), Total E&P Norge (3.69 %), ConocoPhillips Skandinavia (1.62 %)
 • Troll-feltet består av to reservoarer, Troll Vest og troll Øst. Gassen i Troll Øst produseres fra Troll A plattformen til Kollnes terminalen. Den tynne oljesonen i Troll Vest produseres fra Troll B og Troll C plattformene til oljeterminalen på Mongstad.
 • Troll er Norges største produsent av gass, med enorme reserver igjen i bakken. Etter over 20 års produksjon er fortsatt ca. 65% av gassen igjen.
 • Troll har også vært Norges største oljeprodusent de siste fem årene.
 • Årlige energiproduksjon fra Troll-feltet tilsvarer ca 3 ganger årlig norsk vannkraftproduksjon.
 • Det enorme ressursgrunnlaget har gjort det nødvendig å planlegge utbygging og produksjon i tre faser:

  – Fase 1 er gassen i Troll Øst, som resulterte i Troll A, Kollsnes gassanlegg og tilhørende infrastruktur.
  – Fase 2 er oljen i Troll Vest, som resulterte i Troll B- og C plattformene og tilhørende infrastruktur.
  – I fase 3 skal gasskappen over oljekolonnen i Troll Vest produseres samtidig som oljen produseres videre.

 • Det er utviklet en helhetlig utviklingsplan for gassen i Trollfeltet som innebærer at det er sannsynlig at det også senere blir installert nye brønner og ny infrastruktur på feltet. Dette er inkludert i Troll fase 3 PUD.
 • Partnerskapet i Troll valgte i 2017 å bygge ut Troll fase 3 med en undervannsutbygging med oppknytning til Troll A-plattformen. Undervannskonseptet innebærer bygging og installasjon av to undervanns brønnrammer, boring av 8 produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.
 • Utbyggingen drives med kraft fra land.
 • Aker Solutions har blitt tildelt kontraktene for leveranse av undervannsutstyr og bygging av prosessmodulen.
 • Troll fase 3 prosjektet forlenger platåproduksjonen for gass for Troll-feltet med ca. 7 år og forventet levetid med ca. 17 år