Notifiable trading

3. september 2018 09:39 CEST

Følgende primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Siv Helen Rygh Torstensen, leder av konsernsjefens kontor i Equinor ASA, har den 3. september 2018 solgt 470 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 215,0902 kroner og vil etter salget eie 4919 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12