Transaksjoner i kapitalmarkedet

2. november 2016 19:02 CET | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

Onsdag 2. november 2016 gjennomførte Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO), med garanti fra Statoil Petroleum AS, følgende transaksjoner i kapitalmarkedet:

Ikke for frigivelse, publisering eller distribusjon i eller til USA

  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 600.000.000 til 0,75 % rente med forfall 9. november 2026
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 600.000.000 til 1,625 % rente med forfall 9. november 2036

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 9. november 2016.

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. 

De to utstedelsene er gjennomført under Statoil ASAs EUR 20.000.000.000 Euro Medium Term Note (EMTN) program som er notert på London Stock Exchange.

Kontaktpersoner:

Investor relasjoner:
Peter Hutton, SVP Investor Relations
+44 7881 918 792

Media relations:
Bård Glad Pedersen, VP Media Relations
+47 91 80 17 91

Finans:
Fride Seljevold Methi , VP Corporate Financing,
+47 95 99 06 59

 ..................

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning,

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge verdipapirer i USA. Verdipapirene denne meldingen gjelder er ikke registrert under the United States Securities Act of 1933, (“Securities Act”) og kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller uttrykkelig unntak fra registrering i henhold til Securities Act. Det vil ikke bli noe offentlig tilbud av verdipapirene i USA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12