Meldepliktig handel

7. juni 2018 11:25 CEST

Følgende nærstående til en primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har solgt aksjer i Equinor ASA:

Alf Torstensen, nærstående til Siv Helen Rygh Torstensen, leder av konsernsjefens kontor i Equinor ASA, har den 7. juni 2018 solgt 250 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje på 215,30 kroner og vil etter salget eie 1416 aksjer i Equinor ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.