Nytt oljefunn på Utsirahøyden

8. juni 2018 08:34 CEST

Equinor og partnerne Lundin og Spirit Energy har gjort et oljefunn i utvinningstillatelse PL 167 på Utsirahøyden i Nordsjøen. Det er foreløpig vurdert til å være i størrelsesorden 15-35 millioner fat utvinnbar olje.

Kart Lille Prinsen-funnet

– Vi er veldig glad for å kunne annonsere det første funnet til Equinor, sier Nicholas Ashton, letedirektør på norsk og britisk sokkel i Equinor.

– Dette er et godt funn som vi forventer er kommersielt utvinnbart. I tillegg til volumet vi har oppgitt, viser resultatene av boringen at det er ytterligere potensial i dette funnet, påpeker Ashton.

Brønnen Lille Prinsen er lokalisert 200 kilometer vest for Stavanger og nordvest for Johan Sverdrup-feltet. I brønnens hovedmål er det estimert et volum på 15-35 millioner fat med utvinnbar olje.

Det ble gjort ytterligere et funn med svært god reservoarkvalitet over hovedfunnet, men størrelsen på dette funnet er foreløpig ikke vurdert. Brønnen avgrenset også gassfunnet Verdandi fra 2004, og estimatet på 4-11 millioner fat oljeekvivalenter i dette funnet opprettholdes. Det videre arbeidet vil vise om disse to reservoarnivåene kan utvinnes kommersielt.

– Funnet er av god kvalitet og tilfører oss nye volumer i et viktig område i Nordsjøen. I tillegg ser vi at lisensen har en vesentlig oppside som vi nå, sammen med partnerne, sikter mot å avklare så raskt som mulig, sier Ashton.

Når det fulle potensialet i utvinningstillatelsen er avklart, vil funnene bli vurdert for utbygging mot eksisterende infrastruktur i området.

Relaterte sider og nedlastinger

  • Partnerskapet i PL167 består av Equinor Energy AS 60 % * (operatør),
    Lundin Norway AS 20 % og Spirit Energy Norge AS 20 % *.

    * Overføring av eierandeler betinget av myndighetsgodkjennelse