Meldepliktig handel

9. mai 2018 10:39 CEST

Følgende primærinnsider i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har solgt aksjer i Statoil ASA:

Reidar Gjærum, direktør i Statoil ASA, har den 9. mai 2018 solgt 10.000 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 210,10 kroner og vil etter salget eie 23.251 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.