Meldepliktig handel

9. mai 2018 13:33 CEST

Følgende primærinnsider i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har solgt aksjer i Statoil ASA:

Ørjan Kvelvane, direktør i Statoil ASA, har den 9. mai 2018 solgt 5.000 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 213,20 kroner og vil etter salget eie 1.449 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.