Annonsering av utbytte per aksje for andre kvartal 2016 i NOK

9. november 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) annonserte 27. juli 2016 utbytte per aksje på USD 0,2201 for andre kvartal 2016.

NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 3. november 2016, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,2092. Utbytte per aksje for andre kvartal 2016 er dermed NOK 1,8068.

Under det toårige utbytteaksjeprogrammet som ble godkjent av selskapets ordinære generalforsamling 11.mai 2016 kan aksjonærer velge å motta utbytte enten i kontanter eller i nyutstedte utbytteaksjer.Tegningsperioden for andre kvartal 2016 vil starte på eller omkring 21. november 2016 og avsluttes på eller omkring 2. desember 2016. Ytterligere informasjon om utbytteaksjeprogrammet for andre kvartal 2016 vil bli publisert senere.

Kontantutbytte (netto etter evt. kostnader knyttet til valg av utbytteaksjer under utbytteaksjeprogrammet) vil bli utbetalt til aksjonærer på Oslo Børs på eller nær 16. desember 2016 og til aksjonærer på New York Stock Exchange på eller nær 19. desember 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12