Meldepliktig handel

12. april 2017

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 11. april 2017 kjøpt 574.983 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 148,72 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 9.427.455 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12