Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

12. desember 2017 08:06 CET | Sist endret 12. desember 2017 14:27 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 8. desember 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 12. desember 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 11 243 234 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Statoils primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 166,85 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabellen nedenfor.

Opplysningene er informasjonspliktige i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

 

Navn

Tittel

Aksjer tildelt primærinnsider

Aksjer tildelt nærstående

Ny aksjebeholdning primærinnsider

Ny aksjebeholdning nærstående

Ny samlet aksjebeholdning

Alton, Russell

Finansdirektør

908

 

6 039

 

6 039

Di Valerio, Ingrid E.

Styremedlem

211

 

4 424

 

4 424

Dodson, Timothy

Konserndirektør

792

 

          34 053

 

34 053

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

525

 

31 472

437

31 909

Hegge, Hans Jakob

Konserndirektør

 

190

27 919

3 832

31 751

Hika, Gemetchu

Direksjonssekretær

126

 

1 380

 

1 380

Hovden, Magne

Direktør HR

483

 

17 849

 

17 849

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør Internrevisjon

324

 

21 044

 

21 044

Klouman, Hans Henrik

Juridisk direktør

757

 

33 732

1 189

34 921

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

355

 

5 653

 

5 653

Labråten, Per-Martin

Styremedlem

78

 

1 329

 

1 329

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

 

227

21 545

16 705

38 250

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

552

 

24 407

407

24 814

Skeie, Svein

Økonomidirektør

431

210

22 607

5 864

28 471

Sætre, Eldar

Konsernsjef

1 249

 

56 279

 

56 279

Torstensen, Siv Helen

Direktør CEO Sekretariat

106

78

4 602

1 290

5 892

Økland, Jens

Konserndirektør

530

 

17 023

 

17 023

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

739

215

48 052

7 462

55 514