Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

14. desember 2016 | Sist endret 16. desember 2016 08:01 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 9. desember 2016 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 14. desember 2016 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 11.138.890 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har primærinsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 153,37 pr. aksje.

Nærmere detaljer om fordeling av aksjene er angitt i vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-­12