Leveranse i verdensklasse fra verdens første flytende vindpark

15. februar 2018 08:00 CET | Sist endret 15. februar 2018 08:55 CET
Oversiktsbilde fra vindfarmen Hywind
Dronefoto fra den flytende vindparken Hywind. (Foto: Øyvind Gravås / Woldcam)

Til tross for en orkan, en vinterstorm og bølgehøyder på opptil 8,2 meter, presterte verdens første flytende vindpark, Hywind Scotland, bedre enn forventet i sine første tre måneder i produksjon.

Vindparken med en kapasitet på 30 MW ligger 25 kilometer utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland, og leverer strøm til rundt 20.000 britiske husstander.

I vintermånedene, når vinden er på sitt sterkeste, er den vanlige kapasitetsfaktoren for en bunnfast havvindpark 45-60 %. Til sammenligning oppnådde Hywind Scotland et gjennomsnitt på rundt 65 % i november, desember og januar, altså at vindparken produserte 65% av hva som er teoretisk maksimal kapasitet.

En kapasitetsfaktor på 100 % betyr at alle vindturbiner produserer med maksimal effekt hvert sekund gjennom døgnet.

- Vi har testet Hywind-teknologien under tøffe værforhold i mange år, og vi vet at teknologien fungerer. Det er imidlertid en del spenning knyttet til å sette verdens første flytende vindpark i produksjon. Derfor er det oppmuntrende å se hvor godt turbinene har levert hittil. Hywind Scotlands høye tilgjengelighet har sikret at elektrisitetsvolumet som produseres er betydelig høyere enn forventet. I tillegg har vindparken levert uten HMS-hendelser, sier Beate Myking, direktør for havvindsoperasjoner i Statoil.

Hywind Scotlands første møte med tøffe værforhold var orkanen Ophelia i oktober, da en vindstyrke på 125 km/t (34 m/s) ble registrert. Vindstyrken ble overgått av stormen Caroline i begynnelsen av desember, da vindkast på i overkant av 160 km/t (44 m/s) og bølger i overkant av 8,2 meter ble målt.

Portrett av Beate Myking
Beate Myking, senior vice president of offshore wind operations in Statoil.
(Photo: Harald Pettersen)
Portrett - Irene Rummelhoff
Irene Rummelhoff, executive vice president for New Energy Solutions in Statoil. (Photo: Ole Jørgen Bratland)

Vindturbinene blir automatisk nedstengt av sikkerhetsmessige årsaker under de verste vindene, og driften gjenopptas etterpå. Hywind-turbinen består for øvrig av en regulator (pitch motion control) som justerer vinkel på turbinbladene ved høy vind, slik at belastningene i strukturen reduseres.

Ser etter nye muligheter

– Vi vet at opp mot 80 % av verdens havvindressurser er på store havdyp (over 60 meter) der tradisjonelle bunnfaste installasjoner ikke er egnet, og vi ser derfor et stort potensial for flytende havvindkraft i Asia, på den nordamerikanske vestkysten, og i Europa. Vi søker aktivt etter nye muligheter for Hywind-teknologien, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Statoil.


Statoil og Masdar, som er partner i Hywind Scotland, har ambisjoner om å redusere kostnadene for energi (levelized cost of energy) fra Hywind til 40-60 €/MWh innen 2030, slik at den kan konkurrere kostnadsmessig med andre fornybare energikilder.

– Dette er et ambisiøst, men realistisk mål. Optimalisert design, større og mer effektive turbiner, teknologiutvikling og større vindparker vil presse ned kostnadene, og forbedre infrastrukturen og logistikken, sier Rummelhoff.

Find out more about Hywind