Meldepliktig handel

15. mai 2018 19:13 CEST

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. mai 2018 kjøpt 424.908 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 220,17 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 9.116.763 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12