Meldepliktig handel

16. april 2018 07:59 CEST

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 13. april 2018 kjøpt 467.241 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 198,83 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 8.939.262 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12