Meldepliktig handel

16. februar 2018 07:23 CET

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. februar 2018 kjøpt 530.143 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 174,67 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 8.492.494 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12