Meldepliktig handel

16. februar 2017

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. februar 2017 kjøpt 577.674 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 147,83 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 9.017.959 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12