Meldepliktig handel

16. mars 2017

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. mars 2017 kjøpt 577.538 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 148,04 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 9.177.714 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12