Meldepliktig handel

16. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. mars 2016 kjøpt 700.095 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

Aksjene er kjøpt til kurs 127,98 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.942.097 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12