Troll fase 3-kontrakt til Aker Solutions

16. mai 2018 12:35 CEST
Troll A-plattformen
Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Equinor og Troll-partnerne har valgt å utøve en opsjon ovenfor Aker Solutions AS for leveranse av en ny prosessmodul til Troll fase 3-prosjektet. Kontrakten har en verdi på én milliard kroner.

– Troll har skapt store verdier og betydelige ringvirkninger i Norge. Troll fase 3-prosjektet innebærer en svært lønnsom og karboneffektiv videreutvikling av Troll-feltet i henhold til Equinors strategi om å skape betydelige verdier med lavt karbonavtrykk, sier Torger Rød direktør for Prosjektutvikling i Equinor.

Prosjektet har en CO2 intensitet på 0.1 kg/boe og er et av de mest karboneffektive prosjektene på norsk sokkel.  Prosjektet realiserer 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter, med en nullpunktspris på under 10 dollar fatet.

Kontrakten er en EPCI-kontrakt som omfatter prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.  Kontrakten blir tildelt ved at Equinor utøver en opsjon i Aker Solutions kontrakt for forprosjektering (FEED) som ble tildelt i september 2017.

– Med utøvelse av denne opsjonen ønsker vi å sikre kontinuitet fra forprosjekteringen til gjennomføringsfasen i prosjektet. Den nye prosessmodulen er en viktig del av Troll fase 3-prosjektet og det er avgjørende for prosjektet at modulen fullføres sikkert og med høy kvalitet, sier Bjørn Laastad, prosjektdirektør for Troll fase 3.

Prosessmodulen på 1200 tonn vil bli bygget på Aker Solutions verft i Egersund mens prosjekteringsarbeidet vil gjennomføres i Bergen. Arbeidet vil sysselsette til sammen ca. 900 årsverk over en tre års periode. Modulen skal installeres på Troll A-plattformen sommeren 2020. Produksjonsoppstart for Troll fase 3-prosjektet er 2021.

Troll-feltet er det mest ressursrike feltet på norsk sokkel og selv etter 20 års produksjon er knapt halvparten av reservene produsert.

Equinor og partnerskapet planlegger å gjøre en endelig investeringsbeslutning og innsendelse av Plan for utbygging og drift (PUD) for Troll fase 3 i tredje kvartal 2018.

Endelig tildeling av kontrakter gjøres med forbehold om investeringsbeslutning i Troll-lisensen samt godkjennelse av Troll fase 3 fra norske myndigheter.

  • Troll partnere: Equinor (30.58 % - operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8.10 %), Total E&P Norge (3.69 %), ConocoPhillips Skandinavia (1.62 %)
  • Partnerskapet i Troll valgte i 2017 å bygge ut Troll fase 3 med en undervannsutbygging med oppknytning til Troll A-plattformen. Undervannskonseptet innebærer bygging av undervanns brønnrammer, boring av 8 produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.
  • Utbyggingen drives med kraft fra land.
  • Aker Solutions har blitt tildelt kontrakten for leveranse av undervannsutstyr for Troll fase 3
  • Troll fase 3 prosjektet forlenger platåproduksjonen for gass for Troll-feltet med ca. 7 år
  • Første fase av Troll-utviklingen omfattet utbygging av Troll A plattformen for å utvinne gassreservoaret på Troll Øst.
  • Andre fase av Troll-utviklingen omfattet utvikling av olje ressursene i Troll Vest med plattformene Troll B og Troll C og tilhørende infrastruktur på havbunnen.
  • Troll fase 3-prosjekter innebærer utbygging av gasskappen i Troll Vest.

Relatert side