Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

17. november 2017 07:50 CET | Sist endret 17. november 2017 07:54 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. november 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 17. november 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 11.006.661 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12