Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. april 2018 07:31 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 13. april 2018 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. april 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet  8.691.855 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Statoils primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 198,83 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabellen nedenfor.

Opplysningene er informasjonspliktige i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Navn

Tittel

Aksjer
tildelt
primær-
innsider

Aksjer
tildelt
nærstående

Ny aksje-
beholdning
primær-
innsider

Ny aksje-
beholdning
nærstående

Ny samlet
aksje-
beholdning

Alton, Russell

Finansdirektør

420

 

8 017

 

8 017

Bacher, Lars Chr.

Konserndirektør

318

 

24 969

 

24 969

Di Valerio, Ingrid E.

Styremedlem

90

 

4 960

 

4 960

Dodson, Timothy

Konserndirektør

326

 

           29 197

 

29 197

Gjærum, Reidar

Kommunikasjons-
direktør

240

 

33 251

445

33 696

Hegge, Hans Jakob

Konserndirektør,
CFO

288

90

29 648

4 367

34 025

Hika, Gemetchu

Direksjons-
sekretær

80

 

1 754

 

1 754

Hovden, Magne

Direktør HR

231

 

19 252

 

19 252

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør
Internrevisjon

294

 

22 454

 

22 454

Kvelvane, Ørjan

Direktør
konsernregnskap

136

 

6 449

 

6 449

Labråten, Per-Martin

Styremedlem

45

 

1 576

 

1 576

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

269

98

23 062

17 175

40 237

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

267

 

25 916

407

26 323

Skeie, Svein

Økonomidirektør

190

105

23 977

6 430

30 407

Sætre, Eldar

Konsernsjef

438

 

58 815

 

58 815

Torstensen, Siv Helen

Direktør CEO
Sekretariat

158

70

5 444

1 666

7 110

Økland, Jens

Konserndirektør

258

 

18 123

 

18 123

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

341

101

50 585

8 104

58 689