Meldepliktig handel

18. februar 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:11 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. februar 2016 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 17. februar 2016 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.242.004 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12