Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

19. januar 2017 13:30 CET | Sist endret 19. januar 2017 13:38 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 13. januar 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. januar 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer for aksjespareprogrammet basert på sparing 2014. Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.440.285 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har primærinsidere, samt deres nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 162,64 pr. aksje.

Nærmere detaljer om fordeling av aksjene er angitt i vedlegget til denne meldingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Nedlasting