Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. januar 2018 07:44 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) 15. januar 2018 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er den 18. januar 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

I tillegg er det tildelt bonusaksjer basert på deltagelse i aksjespareprogrammet 2015.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.962.356 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Statoils primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt bonusaksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 185,75 pr. aksje.

Nærmere detaljer om fordeling av aksjer er angitt i oversikten.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Navn

Tittel

Aksjer tildelt primærinnsider

Aksjer tildelt nærstående

Ny aksjebeholdning primærinnsider

Ny aksjebeholdning nærstående

Ny samlet aksjebeholdning

Alton, Russell

Finansdirektør

1 558

 

7 597

 

7 597

Bacher, Lars Chr.

Konserndirektør

1 091

 

24 400

 

24 400

Di Valerio, Ingrid E.

Styremedlem

350

 

4 821

 

4 821

Dodson, Timothy

Konserndirektør

1 081

 

35 506

 

35 506

Gjærum, Reidar

Kommunikasjonsdirektør

856

 

32 675

441

33 116

Hegge, Hans Jakob

Konserndirektør

839

362

29 071

4 234

33 305

Hika, Gemetchu

Direksjonssekretær

263

 

1 657

 

1 657

Hovden, Magne

Direktør HR

785

 

18 828

 

18 828

Jacobsen, Jon Arnt

Direktør Internrevisjon

1 116

 

22 160

 

22 160

Klouman, Hans Henrik

Juridisk direktør

1 237

 

35 338

 

35 338

Knight, John

Konserndirektør

2 642

 

112 543

 

112 543

Kvelvane, Ørjan

Direktør konsernregnskap

537

 

6 249

 

6 249

Labråten, Per-Martin

Styremedlem

173

 

1 516

 

1 516

Nilsson, Jannicke

Konserndirektør

775

372

22 561

17 077

39 638

Reitan, Torgrim

Konserndirektør

1 123

 

35 784

1 574

37 358

Rummelhoff, Irene

Konserndirektør

714

 

25 388

407

25 795

Skeie, Svein

Økonomidirektør

690

334

23 545

6 261

29 806

Sætre, Eldar

Konsernsjef

887

 

57 783

 

57 783

Torstensen, Siv Helen

Direktør CEO Sekretariat

581

274

5 233

1 580

6 813

Økland, Jens

Konserndirektør

450

 

17 657

 

17 657

Øvrum, Margareth

Konserndirektør

1 151

379

49 733

7 922

57 655