Tildeler bore- og brønnservicekontrakter verdt 30 milliarder

18. juni 2018 08:30 CEST | Sist endret 18. juni 2018 08:40 CEST
Grane-plattformen
Grane-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen / Equinor ASA)

Equinor tildeler nye servicekontrakter til Baker Hughes Norge AS, Halliburton AS og Schlumberger Norge AS for integrerte bore- og brønntjenester på de fleste Equinor-opererte felt på norsk sokkel. Kontraktene har en initiell varighet på fire år og en samlet estimert verdi på rundt 30 milliarder norske kroner.

I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år. Videreføring av kontraktene forutsetter at målsettingene for brønnleveransene fortløpende blir nådd.

– Dette er en stor dag for Equinor og norsk sokkel. Kontraktene er de største vi har tildelt noen gang innen bore- og brønnservice. Den integrerte leveransemodellen vi har valgt vil styrke samhandlingen mellom serviceleverandør, riggleverandør og operatør, og sette oss i stand til å bore flere brønner. Det gir i neste omgang økt utvinning og sikrer langsiktig aktivitet, sier Pål Eitrheim, direktør for Anskaffelser.

Hensikten med integrerte bore- og brønntjenester er å tydeliggjøre roller og ansvar. Det betyr færre grensesnitt og et mer rendyrket ansvar, hvor formålet er bedre flyt i planlegging og gjennomføring av operasjonene mellom de ulike bidragsyterne.

Bygger på erfaringer

– Samhandlingsmodellen er allerede testet ut på Johan Sverdrup fase 1, Aasta Hansteen, Mariner og Cat J-riggene Askeladd og Askepott, med svært gode erfaringer både på sikkerhet og effektivitet, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

De nye kontraktene vil sysselsette om lag 2000 personer, fordelt på 17 faste plattformer og åtte mobile rigger. De erstatter dagens servicekontrakter som utløper 31. august. Kontraktene legger opp til nye måter å samarbeide på, der serviceleverandørene får større ansvar for tjenester enn tidligere. Støtte fra land blir essensielt i gjennomføringen av integrerte operasjoner. For mobile enheter vil servicekontraktene være knyttet til rigg i stedet for de enkelte lisensene.

– Serviceleverandør, riggleverandør og Equinor skal samarbeide som ett lag, og i fellesskap finne ut hvordan oppgavene best kan løses. Vi har felles drivere for å få til det vi ønsker, og vi er villige til å belønne gode prestasjoner, fordi det hjelper oss til å øke lønnsomheten. Samarbeidsformen baserer seg på at vi alltid opererer etter beste praksis, og at vi hele tiden tar med oss læring på tvers av operasjonene og utnytter denne til å stadig bli bedre, sier Tungesvik.

Kontraktene inkluderer følgende tjenester for brønnkonstruksjon:

  • Integrerte boretjenester
  • Sementering og pumping
  • Bore- og kompletteringsvæsker
  • Elektrisk logging
  • Komplettering

Presse inviteres til signering av kontraktene på Equinors hovedkontor i Stavanger mandag 18. juni klokken 10:00.

Oppmøtetidspunkt: 09:45

Oppmøtested: Resepsjon Equinor Business Centre

Deltakere: 

  • Pål Eitrheim, anskaffelsesdirektør, Equinor
  • Geir Tungesvik, direktør boring og brønn, Equinor
  • Christopher W. Jones, Europe Oilfields services leader, Baker Hughes GE
  • Sanjeev Verma, vice president Norway operations, Halliburton
  • Atle Nottveit, geomarket manager Scandinavia, Schlumberger

For påmelding til kontraktsigneringsseremonien ta kontakt med Morten Eek meek@equinor.com.

Tildelingsoversikt:

 

 

Installasjoner

 

 

 

 

Felt 

 

 

 

 

Tildelt

 

 

 

 

Kommentarer 

 

 

 

 

Songa Enabler

 

 

 

 

Trestakk, Johan Castberg 

 

 

 

 

Halliburton

 

 

 

 

Servicekontrakten for Trestakk er tildelt tidligere. 

 

 

 

 

Songa Encourage, Njord A,

 

 

 

 

Åsgard, Heidrun subsea, Norne, Njord 

 

 

 

 

Halliburton

 

 

 

 

Njord forutsetter partnergodkjenning. 

 

 

 

 

Heidrun A

 

 

 

 

Heidrun 

 

 

 

 

Halliburton

 

 

Baker Hughes GE 

 

 

 

 

Halliburton leverer bore-, væske- og sementeringstjenester. 
Baker Hughes GE leverer øvre komplettering.

 

 

 

 

Snorre A og B,Transocean Spitsbergen 

 

 

 

 

Snorre A og B, Snorre Expansion Project 

 

 

 

 

Halliburton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Songa Equinox, 
Songa Endurance, 
COSLPromoter

 

 

 

 

Troll oljebrønner, 
Troll fase 3

 

 

 

 

Baker Hughes GE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oseberg B, C, Øst, Sør

 

 

 

 

Oseberg-feltbrønner 

 

 

 

 

Baker Hughes GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grane A

 

 

 

 

Grane   

 

 

 

 

Baker Hughes GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gullfaks A, B og C

 

 

 

 

Gullfaks-feltbrønner 

 

 

 

 

Schlumberger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvitebjørn A

 

 

 

 

Kvitebjørn-feltbrønner 

 

 

 

 

Schlumberger 

 

 

Halliburton 

 

 

 

 

Schlumberger leverer bore-, væske- og sementeringstjenester. 
Halliburton leverer øvre komplettering.

 

 

 

 

Statfjord A, B og C 

 

 

 

 

Statfjord, Sleipner A 

 

 

 

 

Schlumberger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visund A, 
Mærsk Integrator 

 

 

 

 

Visund, Gina Krog 

 

 

 

 

Schlumberger

 

 

Baker Hughes GE 

 

 

 

 

Schlumberger leverer bore-, væske- og sementeringstjenester. 
Baker Hughes GE leverer øvre komplettering.
Gina krog forutsetter partnergodkjenning.

 

 

 

Det er i tillegg inngått en intensjonsavtale med Schlumberger for en fremtidig leterigg som foreløpig ikke er på kontrakt med Equinor. Samtidig jobbes det med å forhandle frem avtaler for bore- og brønnservice knyttet til to mobile rigger.

Internasjonale tildelinger:

 

 

Installasjoner

 

 

 

 

Felt 

 

 

 

 

Tildelt

 

 

 

 

Kommentarer 

 

 

 

 

Peregrino A, B og C

 

 

 

 

Peregrino 

 

 

 

 

Schlumberger

 

 

 

 

Tildelt integrerte boretjenester for Peregrino fase 1 og 2 

 

 

 

 

Mariner A, 
Noble Lloyd Noble

 

 

 

 

Mariner 

 

 

 

 

Schlumberger

 

 

 

 

Intensjonsavtale tildelt for integrerte bore- og brønntjenester 

 

 

 

Tidligere tildelte servicekontrakter:

 

 

Installasjoner

 

 

 

 

Felt 

 

 

 

 

Tildelt

 

 

 

 

Kommentarer 

 

 

 

 

Deepsea Atlantic

 

 

 

 

Johan Sverdrup fase 1, Tune, Utgard, Visund Nord 

 

 

 

 

Baker Hughes GE

 

 

 

 

Serviceavtaler er ennå ikke tildelt for fremtidig arbeidsomfang for riggen 

 

 

 

 

Aasta Hansteen

 

 

 

 

Aasta Hansteen 

 

 

 

 

Halliburton

 

 

Baker Hughes GE 

 

 

 

 

Halliburton leverer bore-, væske- og sementeringstjenester. 
Baker Hughes GE leverer øvre komplettering.

 

 

 

 

Askeladden 

 

 

 

 

Gullfaks

 

 

 

 

Schlumberger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askepott

 

 

 

 

Oseberg  

 

 

 

 

Baker Hughes GE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Linge

 

 

 

 

Martin Linge 

 

 

 

 

Schlumberger

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte sider og nedlastinger