Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

18. november 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. november 2016 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 18. november 2016 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.883.990 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12