Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

19. september 2018 07:31 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 14. september 2018 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 19. september 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.712.546 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12