Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

19. juli 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:16 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. juli 2016 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 19. juli 2016 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9 688 658 aksjer.

Opplysningene ovenfor er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.