Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

19. oktober 2016 07:40 CEST | Sist endret 25. november 2016 10:19 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 14. oktober 2016 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 19. oktober 2016 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.584.803 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12