West Hercules skal bore flere letebrønner

19. september 2018 12:31 CEST | Sist endret 2. september 2020 09:39 CEST
West Hercules-plattformen
Boreriggen West Hercules i Barentshavet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Seadrill Norway Operations Limited har fått kontrakt for å bore to letebrønner for Equinor i Barentshavet med riggen West Hercules. Oppstart er planlagt våren 2019.

Kontrakten inneholder også opsjoner på ytterligere ni brønner. Riggen er primært tiltenkt leteboring. Kontrakten er basert på en rammeavtale etablert mellom Seadrill og Equinor.

Reder er ansvarlig for integrerte boretjenester, som eksempelvis kjøring av foringsrør, fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), behandling av spillvann og håndtering av borekaks.

– Vi har fra før planlagt et boreprogram med West Hercules, som etter planen skal starte nå i høst. Nå ser vi fram til ytterligere samarbeid med denne riggen. Den kan gjøre standard leteboring, boring i formasjoner med høyt trykk og høy temperatur, den er vinterisert og kan bore på dypt vann. Riggen er godt egnet til operasjoner på norsk sokkel. Det at vi nå har inngått en rammeavtale med Seadrill er et uttrykk for at dette er en leverandør vi ønsker et langsiktig samarbeid med, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

Relaterte sider og nedlastinger

Foto fra kontraktsinngåelsen
Jakup Øregaard (f.v.), leder for internasjonal- og leteboring i Equinor, Tommy Johnsen, leder for Seadrill Europa, Kolbjørn Kanebog, riggleder for West Hercules, and Dave Morrow, direktør for Seadrill Eastern Hemisphere. (Foto: Kjetil Eide)