Eksklusive utbytte og eksklusive rettigheter til å delta i utbytteemisjon

1. november 2016 11:35 CET | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

Fra og med 1.november 2016 vil aksjene i Statoil (OSE:STL, NYSE: STO) på New York Stock Exchange  noteres ex utbytte USD 0,2201 og ex rettigheter til å delta i utbytteemisjonen (utbytteaksjeprogrammet) for andre kvartal 2016.

Fra og med 2.november 2016 vil aksjene i Statoil på Oslo Børs noteres ex utbytte USD 0,2201 og ex rettigheter til å delta i utbytteemisjonen (utbytteaksjeprogrammet) for andre kvartal 2016.

Record date/eierregisterdato på New York Stock Exchange og Oslo Børs er 3. november 2016.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.