Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

19. mai 2017

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. mai 2017 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 19. mai 2017 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.380.863 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12