Samarbeid om menneskerettigheter i forsyningskjeden

24. september 2018 14:05 CEST | Sist endret 17. mars 2021 10:21 CET
Illustrasjonsfoto

New York City, USA, 24. september 2018 – Konsernsjefene i BP, Equinor, Shell og Total kunngjør at de har avtalt å etablere et samarbeid om leverandørvurdering knyttet til menneskerettigheter i energibransjen.

De deltakende selskapene ser viktigheten av å samarbeide med leverandører som respekterer menneskerettighetene i henhold til FNs rettledende prinsipper om menneskerettigheter og næringsliv, og ILOs mest sentrale konvensjoner, og som tar vare på sine ansatte.

Hensikten med dette tiltaket er å skape rammer på tvers av bransjen for leverandørvurderinger knyttet til menneskerettigheter. Resultatene av de utførte vurderingene vil bli delt med de deltagende selskapene gjennom en uavhengig tredjepart. Det pågår nå arbeid for å etablere vurderingskriteriene og mekanismen for erfaringsutveksling.

Hensikten med tiltaket er å gjøre det lettere og mer effektivt for leverandører å vise hvordan de respekterer menneskerettighetene og tar vare på sine ansatte. Mekanismen for erfaringsutveksling på tvers av de deltagende selskapene skal støtte opp under forbedring av arbeidsvilkårene i selskapenes forsyningskjeder.  

Som medlemmer av FNs Global Compact mener BP, Equinor, Shell og Total at dette tiltaket støtter opp under mål 8 for bærekraftig utvikling, som er å “fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle”.

Dette tiltaket omfatter ikke samarbeid om valg av leverandører, som fortsatt blir den enkelte deltakers uavhengige beslutning.

De fire selskapene som har tatt initiativet til samarbeidet - BP, Equinor, Shell og Total – inviterer andre selskaper i bransjen til å delta.

Relatert side