Meldepliktig handel

29. oktober 2018 08:27 CET

Følgende primærinnsider, Anders Opedal har den 26. oktober 2018 anskaffet aksjer i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) til kurs NOK 212,22 i forbindelse med selskapets langtids incentivordning.

Langtids incentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20-30 prosent avhengig av deltakernes stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto års sum (brutto ytelse minus skatt) på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og primærinnsiderens nye beholdning fremgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Navn

Aksjer

Tildelt

primær-innsider

Ny aksje-beholdning primær-

innsider

Ny aksje-beholdning nærstående

Ny samlet aksje-beholdning

Opedal, Anders,

konserndirektør

2 059

20 863

1 774

22 637