Nytt oljefunn i Johan Castberg

29. oktober 2018 08:29 CET | Sist endret 29. oktober 2018 13:30 CET
Boreriggen Songa Enabler
Boreriggen Songa Enabler. (Foto: Jan Arne Wold / Woldcam - Equinor ASA)

Equinor har sammen med partnerne ENI og Petoro avsluttet letebrønnen Skruis i Johan Castberg-lisensen. Brønnen bekrefter et volum på 12-25 millioner utvinnbare fat med olje.

– Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet som nå er under utbygging. Leting etter ressurser nær infrastruktur er en sentral del av Equinors ambisjon og strategi for norsk sokkel, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

Skruis er den første letebrønnen i år Equinor borer som operatør i Barentshavet.

– Skruis-funnet bekrefter potensialet i denne delen av Barentshavet. Vi har de siste årene sett at leting i Barentshavet er utfordrende og krever tålmodighet. Vi har tre egenopererte og en partneroperert brønn igjen på planen i Barentshavet. Vi har også en god portefølje for de neste par årene. Sammen med de brønnene vi boret i 2017, vil dette bidra til i større grad å avklare potensialet i hele den tilgjengelige delen av Barentshavet, sier Ashton.

Partnerskapet vil nå vurdere funnet videre for en utbygging mot Johan Castberg. Johan Castberg-feltet er planlagt med oppstart i 2022 og har for øyeblikket ikke ledig kapasitet før etter 2026-2027. Tidspunktet for en eventuell utbygging av Skruis vil bli avpasset til dette.

– Gjennom Johan Castberg-feltet åpner vi opp en ny oljeprovins i Barentshavet. Det gjør det mulig for oss å knytte opp denne typen mindre funn som blir svært attraktive når infrastrukturen er på plass, sier prosjektdirektør for Johan Castberg-utbyggingen, Knut Gjertsen.

Johan Castberg bygges ut med utvinnbare reserver på mellom 450-650 millioner fat. Volumene fra Skruis og Kayak-funnet i 2017 er ikke inkludert i dette anslaget.

Leteboringen i brønnen Skruis (7220/5-3) ble påbegynt 27. september og ble boret med riggen Songa Enabler. Utvinningstillatelse PL532 Johan Castberg ligger omtrent 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet og har planlagt oppstart i 2022. Equinor har også pågående operasjoner på prospektet Intrepid Eagle i PL615 i Hoop-området i Barentshavet.

Relaterte sider og nedlastinger

  • Funnene Skrugard fra 2011, Havis fra 2012 og Drivis fra 2014 utgjør det som nå er Johan Castberg-prosjektet.
  • De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 450 og 650 millioner fat olje.
  • Lokalisering: Johan Castberg ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet i blokkene 7219/9 og 7220/4,5,7, ca. 100 km nord for Snøhvit-feltet, 150 km fra Goliat og nærmere 240 km fra Melkøya.