Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. november 2018 07:46 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. november 2018 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. november 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 10.130.394 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12