Historisk lønnsomt prosjekt godkjent

7. desember 2018 10:15 CET | Sist endret 7. desember 2018 10:31 CET
Troll A-plattformen
Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av tredje fase i Troll-utviklingen. Investeringer på 7,8 milliarder kroner vil bidra til å forlenge levetiden på Troll-feltet til utover 2050. 

Troll er et unikt olje- og gassfelt i verden og er svært viktig for verdiskapingen til det norske samfunnet.  Feltet har siden produksjonsoppstart i 1995 generert inntekter på anslagsvis 1400 milliarder kroner, tilsvarende 175 millioner kroner per dag.

Med en balansepris på under 10 dollar fatet er Troll fase 3 et av de mest lønnsomme og robuste prosjekt vi har hatt i selskapets historie. Godkjenningen av PUD innebærer at Equinor og partnerne nå kan realisere ytterligere 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter fra feltet med en CO2 -intensitet på 0,1 kilo per fat sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– Equinor vil jobbe videre sammen med partnere og leverandører og planlegger oppstart av feltet første halvår 2021 sier Rød.

Kjell-Børge Freiberg (t.v.) og Torger Rød
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har godkjent plan for utbygging og drift av tredje fase i Troll-utviklingen. Torger Rød, Equinor, var glad for å kunne motta denne julegaven. (Foto: Eskil Eriksen)

– Med dette skrives et nytt kapittel i den fantastiske historien om Troll. Feltet spiller en viktig rolle i våre planer om å transformere norsk sokkel for bærekraftig verdiskapning i flere tiår, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor.

– Troll er den største gassprodusenten på norsk sokkel og leverer alene 7-8% av Europas totale daglige gassforbruk. Fra Troll skal vi levere sikker, lønnsom og karboneffektiv energi som bidrar til redusert kullforbruk og lavere CO2-utslipp i Europa med et langsiktig perspektiv utover 2050, sier Nakken.

Utbyggingen av Troll fase 3 er også viktig for norsk leverandørindustri. Anslagsvis 70 % av verdiskapingen vil skje i Norge.

Partnerskapet har tildelt kontrakter innenfor marine installasjoner og undervannsutstyr for totalt anslagsvis 950 millioner kroner til selskapene Nexans, Deep Ocean, IKM, Allseas og Marubeni.  I tillegg har partnerskapet tildelt kontrakter for ca. 2 milliarder kroner for undervannsutstyr og bygging av en ny prosessmodul på Troll A plattformen til Aker Solutions.

Troll partnere: Equinor (30.58 % - operatør), Petoro (56 %), Norske Shell (8.10 %), Total E&P Norge (3.69 %), ConocoPhillips Skandinavia (1.62 %)

* Du finner nedlastbare portretter via lenkene i teksten over.

Relaterte sider og nedlastinger

Fakta om Troll

 • Troll-feltet består av to reservoarer, Troll Vest og Troll Øst. Gassen i Troll Øst produseres fra Troll A plattformen til Kollnes terminalen. Den tynne oljesonen i Troll Vest produseres fra Troll B og Troll C plattformene til oljeterminalen på Mongstad.
 • Troll er Norges største produsent av gass, med enorme reserver igjen i bakken. Etter over 20 års produksjon er fortsatt ca. 65% av gassen igjen.
 • Troll har også vært Norges største oljeprodusent de siste fem årene.
 • Årlige energiproduksjon fra Troll-feltet tilsvarer ca 3 ganger årlig norsk vannkraftproduksjon.
 • Det enorme ressursgrunnlaget har gjort det nødvendig å planlegge utbygging og produksjon i tre faser:
  – Fase 1 er gassen i Troll Øst, som resulterte i Troll A, Kollsnes gassanlegg og tilhørende infrastruktur.
  – Fase 2 er oljen i Troll Vest, som resulterte i Troll B- og C plattformene og tilhørende infrastruktur.
  – I fase 3 skal den store gasskappen over oljekolonnen i Troll Vest produseres samtidig som oljen produseres videre.
 • Det er utviklet en helhetlig utviklingsplan for gassen i Trollfeltet som innebærer at det er sannsynlig at det også senere blir installert nye brønner og ny infrastruktur på feltet. Dette er inkludert i Troll fase 3 PUD.

Fakta om Troll Fase 3

 • Partnerskapet i Troll valgte i 2017 et utbyggingskonsept for Troll fase 3 som innebærer en undervannsutbygging med oppknytning til Troll A-plattformen.
 • Undervannskonseptet inkluderer bygging og installasjon av to undervanns brønnrammer, boring av 8 produksjonsbrønner, legging av en 36 tommers rørledning til Troll A og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen.
 • Utbyggingen drives med kraft fra land.
 • Troll fase 3 prosjektet forlenger platåproduksjonen for gass for Troll-feltet med ca. 7 år og forventet levetid med ca. 17 år.