Gass- og kondensatfunn sør for Kristin-feltet

16. januar 2019 08:35 CET | Sist endret 16. januar 2019 09:59 CET
Boreriggen West Phoenix
Boreriggen West Phoenix. (Foto: Seadrill)

Equinor har sammen med partnerne Petoro, ExxonMobil og Total påvist gass og kondensat i letebrønnen Ragnfrid Nord (6406/2-9 S) i Norskehavet. Utvinnbare ressurser anslås til  6-25 millioner fat oljeekvivalenter.

- Vi er glade for å kunne begynne det nye året med å kunngjøre et nytt funn. Leting etter ressurser nær eksisterende infrastruktur er en sentral del av Equinors strategi for å videreutvikle norsk sokkel, og dette er en type funn vi er avhengig av i årene som kommer, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk kontinentalsokkel, Nick Ashton.

Ragnfrid Nord ligger omtrent 20 kilometer sør for Kristin-plattformen i Norskehavet. Funnet vil hjelpe i arbeidet med å avklare ressursgrunnlaget i området for årene framover.

– Sammen med de tidligere funnene Lavrans og Erlend Øst, vil Ragnfrid Nord gi et tydeligere bilde av det videre potensialet i denne delen av Norskehavet, sier Ashton.

Partnerskapet vil nå vurdere funnet for en utbygging mot Kristin-feltet og videreutvikling av Kristin Sør-prosjektet.

– Ragnfrid Nord-funnet kan øke funnsansynligheten for andre prospekter og åpne opp for nye boringer i dette sentrale området i Norskehavet. Dette vil vi se på framover når vi analyserer resultatene videre. Norsk sokkel har fortsatt et stort potensial, sier Ashton.

Leteboringen i Ragnfrid Nord 6406/2-9 S ble påbegynt 3. oktober og boret av riggen West Phoenix i utvinningstillatelse 199. West Phoenix flyttes nå til britisk sokkel hvor den skal bore det Equinor-opererte Bigfoot-prospektet sør for Mariner-feltet.

For flere detaljer om Ragnfrid Nord, se Oljedirektoratets pressemelding.

Relaterte sider og nedlastinger

Fakta om Ragnfrid Nord:

  • Ragnfrid Nord (6406/2-9 S) ligger i PL199 sør for Kristin-feltet i Norskehavet
  • Operatør: Equinor 52 %
  • Partnere: Petoro 27 %, ExxonMobil 15 %, Total 6%
  • Letebrønnen ble påbegynt 3. oktober 2018

Fakta om Kristin-feltet:

  • Beliggenhet: I den sørvestlige delen av Haltenbanken
  • Oppstart: 3. november 2005
  • Produksjon: Gass, kondensat og rikgass
Kart over Ragnfrid Nord