Informasjon angående foreslått utbytte for fjerde kvartal 2018

6. februar 2019 06:51 CET | Sist endret 1. mars 2019 11:31 CET

Nøkkelinformasjon vedrørende foreslått kontantutbytte for Equinor (OSE: EQNR, NYSE:EQNR) for fjerde kvartal 2018.

Utbyttebeløp:  0,26

Annonsert valuta: USD 

Siste dag inklusive: 15. mai 2019 på Oslo Børs og 16. mai 2019 på New York Stock Exchange

Ex-dato: 16. mai 2019 på Oslo Børs og 17. mai 2019 på New York Stock Exchange 

Record date (eierregisterdato): 20. mai 2019 

Betalingsdato: På eller omkring 29. mai 2019

Foreslått kontantutbytte er betinget av Generalforsamlingens godkjennelse 15. mai 2019. 

Øvrig informasjon: Utbytte i NOK per aksje vil bli kommunisert 24. mai 2019.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.