Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20. februar 2019 07:51 CET

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. februar 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er 20. februar 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.251.264 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12