Meldepliktig handel

26. februar 2019 17:48 CET

En primærinnsider i Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) har kjøpt aksjer i Equinor ASA:

Anne Drinkwater, styremedlem i Equinor ASA, har den 26. februar 2019 kjøpt 1100 aksjer i Equinor ASA til en pris per aksje* på USD 22,5166 og vil etter kjøpet til sammen eie 1100 aksjer i Equinor ASA.

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12