Norges største boligplattform klar for Johan Sverdrup

15. mars 2019 07:36 CET
Boligkvarteret på Johan Sverdrup - ved verftet på Stord
Boligkvarteret til Johan Sverdrup ved Kværner-verftet på Stord. (Foto: Kværner ASA)

Med 560 sengeplasser er Johan Sverdrup boligplattformen den største av sitt slag i Norge. Nå står den fjerde og siste plattformen i første fase av gigantprosjektet klar for å seile fra Kværners verft på Stord ut til Johan Sverdrup-feltet hvor den skal installeres i ett løft.

– Dette er en viktig dag for Equinor, Johan Sverdrup-partnerskapet og for norsk sokkel. Som siste plattform i første byggetrinn av prosjektet tar vi med ferdigstillingen av boligplattformen et viktig skritt nærmere oppstart av Norges store inntektskilde de neste 50 årene, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge.

Johan Sverdrup-feltet – som eies av lisenspartnerne Equinor, Aker BP, Lundin Norway, Petoro og Total – forventes å bidra med verdier og inntekter for den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner over feltets levetid.

Et konsortium bestående av Kværner og KBR ble i juni 2015 tildelt kontrakten, med en verdi på 6,7 milliarder kroner, for å bygge dekket til utstyr- og boligplattformen til Johan Sverdrup. Leirvik AS fikk jobben med å bygge boligmodulene til plattformdekket. På topp har mer enn 2000 mennesker vært involvert i byggingen av plattformen.

15. februar i år leverte konsortiet plattformdekket formelt over til Equinor, akkurat som planlagt for mer enn tre og et halvt år siden. En måned senere, etter ytterligere forberedelser, står nå boligplattformen klar for å seile ut til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen med løftefartøyet Pioneering Spirit.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kverner-verftet med Johan Sverdrup prosessplattform i forgrunnen
Prosessmodulen til Johan Sverdrup, med boligkvarteret og Njord-plattformen i bakgrunnen. (Foto: Roar Lindefjeld - Espen Rønnevik)

– Kværner, KBR og Leirvik har levert en plattform med høy kvalitet på tid og kost. På helse, miljø og sikkerhet hadde prosjektet noen utfordringer i en tidlig fase. Men også her har leverandørene jobbet hardt for å snu dette i en positiv retning slik at prosjektet samlet sett har hatt gode resultater også på dette området, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup.

– Det at plattformen har så høy kvalitet og ferdigstillingsgrad som den har nå, er også helt avgjørende for å holde planen med å starte produksjon fra feltet i november i år, sier Bokn.

– Dette er kanskje det nærmeste ‘plug-n-play’ en plattform av denne størrelsen noensinne har kommet, så her har konsortiet sammen med Leirvik levert et meget godt produkt, sier Aud Hove, prosjektleder for utstyr- og boligplattformen i Equinor.

– Dette er også et resultat av det gode samarbeidet og den gode gjennomføringen som prosjektet har hatt siden dag en. Her har vi ikke viket fra en eneste milepæl fra start til slutt, og det er ganske unikt, sier Hove.

Den høye ferdigstillingsgraden av plattformen er blant annet gjort mulig ved bruk av løftefartøyet Pioneering Spirit. Fartøyets banebrytende løfteteknologi gjør at man kan sammenstille og teste større plattformdekk på land før de installeres med ett løft offshore. Det gir store besparelser og betydelig redusert risiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet ved å flytte arbeid fra hav til land.

Ett-løft-teknologien ble brukt for første gang i verden i forbindelse med installasjon av boreplattformen på Johan Sverdrup i fjor sommer.

Og nå skal fartøyet nok en gang til verks, først om noen dager med den 26.000 tonn tunge prosessplattformen til Johan Sverdrup, før skipet returnerer til Stord for å hente den 18.000 tonn tunge boligplattformen.

På Buøy i Stavanger i går, markerte også Equinor og Johan Sverdrup-partnerskapet at de to siste broene og fakkelen til prosessplattformen var klar for utseiling hos Rosenberg WorleyParsons.

Med dette er Johan Sverdrup klar for installasjon av de fem siste brikkene som utgjør første fase av det gigantiske prosjektpuslespillet. 

Pressen inviteres til å delta på utseilingsseremoni hos Kværner på Stord kl. 10.30. Senest oppmøte kl. 10.15.

De følgende vil delta på arrangementet:

 • Kjell-Børge Freiberg, statsråd Olje- og energidepartementet
 • Arne Sigve Nylund, konserndirektør for utvikling og produksjon norsk sokkel, Equinor
 • Karl-Petter Løken, CEO Kværner
 • Jan Egil Brændeland, konserndirektør olje og gass, KBR
 • Gaute Straume Epland, ordfører på Stord

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Eskil Eriksen, eseri@equinor.com, +4795882534

Relaterte sider og nedlastinger

 • Johan Sverdrup er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med antatte utvinnbare ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, er dette et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene.
 • På platå vil Johan Sverdrup bidra med opptil 25 prosent av Norges samlede produksjon av olje og gass, mens kraft fra land gir feltet et karbonutslipp på kun 0.67kg CO2 per fat som er blant de laveste i verden og 25 ganger lavere enn gjennomsnittet.
 • Johan Sverdrup feltet blir bygget ut i flere faser. Første fase skal etter planen starte opp i november 2019, med en produksjonskapasitet anslått til 440.000 fat olje per dag.
 • Etter oppstart av andre fase av prosjektet i fjerde kvartal 2022 ventes feltet å produsere 660.000 fat olje per dag når produksjonen er på topp. Plan for Utvikling og Drift (PUD) for andre fase ble innlevert norske myndigheter i august 2018, og skal behandles av Stortinget våren 2019.
 • Johan Sverdrup feltet forventes å skape eksportverdier på 1430 milliarder kroner over feltets levetid, med inntekter til den norske stat og samfunn på mer enn 900 milliarder kroner. I følge Agenda Kaupang kan feltet i driftsfasen årlig bidra med mer enn 3.400 årsverk i Norge, og i byggefasen mellom 2015-2025 kan Johan Sverdrup generere mer enn 150.000 årsverk i Norge.
 • PARTNERE: Equinor: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %.