Equinors aksjespareprogram viderefordeler aksjer

23. april 2019 07:24 CEST

Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Equinor (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) 15. april 2019 til bruk i Equinors aksjespareprogram, er den 23. april 2019 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.747.446 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har Equinors primærinnsidere, samt deres nærstående, fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 196,32 pr. aksje. Detaljer om fordeling av aksjer er angitt i tabellen nedenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Navn

 

 

Tittel

 

 

Aksjer tildelt primærinnsider

 

 

Aksjer tildelt nærstående

 

 

Ny aksjebeholdning primærinnsider

 

 

Ny aksjebeholdning nærstående

 

 

Ny samlet aksjebeholdning

 

 

Alton, Russell

 

 

Finansdirektør

 

 

411

 

 

 

 

 

10 684

 

 

 

 

 

10 684

 

 

Bacher, Lars Christian

 

 

Konserndirektør

 

 

324

 

 

 

 

 

27 853

 

 

 

 

 

27 853

 

 

Di Valerio, Ingrid E.

 

 

Styremedlem

 

 

88

 

 

 

 

 

5 572

 

 

 

 

 

5 572

 

 

Dodson, Timothy

 

 

Konserndirektør

 

 

315

 

 

 

 

 

33 438

 

 

 

 

 

33 438

 

 

Gjærum, Reidar

 

 

Kommunikasjonsdirektør

 

 

236

 

 

 

 

 

26 057

 

 

445

 

 

26 502

 

 

Hika, Gemetchu

 

 

Direksjonssekretær

 

 

77

 

 

 

 

 

1 465

 

 

 

 

 

1 465

 

 

Hovden, Magne

 

 

Direktør HR

 

 

240

 

 

 

 

 

15 971

 

 

 

 

 

15 971

 

 

Jacobsen, Jon Arnt

 

 

Direktør Internrevisjon

 

 

283

 

 

 

 

 

24 429

 

 

 

 

 

24 429

 

 

Klouman, Hans Henrik

 

 

Juridisk direktør

 

 

314

 

 

 

 

 

32 917

 

 

 

 

 

32 917

 

 

Kvelvane, Ørjan

 

 

Direktør konsernregnskap

 

 

154

 

 

 

 

 

2 400

 

 

 

 

 

2 400

 

 

Labråten, Per-Martin

 

 

Styremedlem

 

 

48

 

 

 

 

 

1 884

 

 

 

 

 

1 884

 

 

Nilsson, Jannicke

 

 

Konserndirektør

 

 

261

 

 

99

 

 

26 874

 

 

17 837

 

 

44 711

 

 

Nylund, Arne Sigve

 

 

Konserndirektør

 

 

331

 

 

 

 

 

16 060

 

 

 

 

 

16 060

 

 

Reitan, Torgrim

 

 

Konserndirektør

 

 

323

 

 

 

 

 

38 625

 

 

1 574

 

 

40 199

 

 

Opedal, Anders

 

 

Konserndirektør

 

 

64

 

 

64

 

 

22 228

 

 

2 093

 

 

24 321

 

 

Rummelhoff, Irene

 

 

Konserndirektør

 

 

315

 

 

 

 

 

30 050

 

 

407

 

 

30 457

 

 

Skeie, Svein

 

 

Økonomidirektør

 

 

185

 

 

102

 

 

26 237

 

 

7 077

 

 

33 314

 

 

Sætre, Eldar

 

 

Konsernsjef

 

 

721

 

 

 

 

 

67 863

 

 

 

 

 

67 863

 

 

Torstensen, Siv Helen

 

 

Direktør CEO Sekretariat

 

 

155

 

 

77

 

 

5 871

 

 

1 642

 

 

7 513

 

 

Øvrum, Margareth

 

 

Konserndirektør

 

 

354

 

 

96

 

 

54 982

 

 

8 753

 

 

63 735