Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent

15. mai 2019 13:27 CEST
Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup, mottok den formelle godkjennelsen av planen for drift og utbygging fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup, mottok den formelle godkjennelsen av planen for drift og utbygging fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. (Foto: Håkon Fonseca Nordang / Equinor ASA)

Plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn ble onsdag 15 mai formelt godkjent av norske myndigheter. Samme dag starter byggingen av feltets andre prosessplattform hos Aibel i Haugesund.

– Dette er en stor dag for Equinor og de andre Johan Sverdrup-partnerne bestående av Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total. Johan Sverdrup er et felt i verdensklasse som skal levere verdier til eiere og felleskapet i 50 år framover, med rekordlave utslipp. Med dette begynner for alvor andre fase av utbyggingen, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Et bredt Storting ga sin støtte til prosjektet mandag 29. april, og i dag mottok partnerskapet den formelle godkjennelsen fra Olje- og energidepartementet (OED). 

Johan Sverdrup er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. Oppstart av andre byggetrinn er planlagt i fjerde kvartal 2022, og vil øke produksjon fra feltet fra 440.000 fat olje per dag til 660.000 fat per dag.

Byggetrinn to har en investeringskostnad på 41 milliarder kroner. I tillegg til at en ny prosessplattform (P2) skal bygges, vil utviklingen også omfatte modifiseringer av stigerørsplattformen, fem havbunnssystemer, samt tilrettelegging for kraft fra land til Utsirahøyden i 2022.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Portretter av Trond Bokn og Anders Opedal
Trond Bokn (t.v.), prosjektdirektør for Johan Sverdrup, og Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Første fase av Johan Sverdrup utbyggingen nærmer seg nå 90 prosent ferdig, og vil etter planen starte produksjon i november i år.

Knapt ett år etter at boreplattformen ble ferdigstilt og seilte fra Haugesund, markeres nå byggestart for enda et plattformdekk hos Aibel i Haugesund.

– Johan Sverdrup har spilt en viktig rolle for leverandører og lokalsamfunn i Norge, også for Aibel og Haugesund. Med byggestart for den andre prosessplattformen her på Aibels verft på Risøy, vil Johan Sverdrup-prosjektet nok en gang kunne prege bybildet her i Haugesund, og det er flott, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Equinor.

I første fase av Johan Sverdrup utbyggingen mottok leverandører i Norge mer enn 70% av kontraktene. På tross av fortsatt sterk internasjonal konkurranse ser den norske andelen ut til å bli enda høyere i andre fase.

Kontrakten som ble tildelt Aibel for byggingen av den andre prosessplattformen til Johan Sverdrup vil bidra til sysselsetting av opptil 1500 mennesker i Haugesund i byggeperioden. Analysebyrået Agenda Kaupang estimerer at utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet kan bidra til mer enn 150.000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stålkutt ble gjennomført av Kjell-Børge Freiberg, statsråd i Olje- og energi departementet, og Hannah Pettersen, lærling hos Aibel.
Første stålkutt ble utført av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, og Aibel-lærling Hannah Pettersen. (Foto: Håkon Fonseca Nordang)

– Nært og godt samarbeid med våre leverandører har vært viktig for forbedringene vi har sett i utbyggingen fram til nå. Å videreføre de gode erfaringene og kompetansen inn i andre byggetrinn – som vi her gjør med prosessplattformen – gir oss et godt utgangspunkt for å kunne levere også neste fase sikkert, med kvalitet og på kost, sier Bokn.

Johan Sverdrup-feltet drives med kraft fra land, som gjør feltet til et av olje og gassfeltene i verden med lavest CO2-utslipp. I andre fase vil feltet også forsyne andre felt på Utsirahøyden med landkraft, inklusive feltene Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen. Utslippsbesparelsene fra Johan Sverdrup alene er estimert til mer enn 620.000 tonn CO2 i gjennomsnitt hvert år, som tilsvarer utslippene fra 310.000 personbiler årlig.

Relaterte sider og nedlastinger

 • Prosessplattform nummer to (P2), som utvikles av Aibel, vil øke produksjonskapasiteten på feltet fra 440.000 fat olje per dag til 660.000 fat olje per dag.
 • Plattformen vil også huse omformeranlegget (HVDC) for kraft fra land til Johan Sverdrup fase to og de andre feltene som er del av områdeløsningen på Utsirahøyden.
 • Prosessplattformen veier omtrent 25.000 tonn og består av tre moduler. Hovedrammen bygges ved Aibels verft i Thailand, omformeranlegget bygges til dels i Spania og i Haugesund, mens prosessmodulen bygges i Haugesund. Etter sammenstilling av modulene vil ferdigstilling av plattformen utføres ved verftet i Haugesund før installasjon planlagt offshore i 2022.
 • Aibel er en av hovedleverandørene til Johan Sverdrup. I tillegg til prosessplattform nummer to, og broen som skal koble denne sammen med resten av feltsenteret, er Aibel også ansvarlig for plattformdekket til boreplattformen, levert i første byggetrinn, og bygging av omformerstasjonene til kraft-fra-land løsningen til feltet i både første og andre fase av prosjektet. I tillegg er Aibel ansvarlig for en rekke hook-up aktiviteter offshore i forbindelse med første byggetrinn.

Fase 1

 • Omfatter utbygging av fire plattformer (bolig- og utstyrsplattform, prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform), tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø)
 • Under utbygging. Utbyggingen nærmer seg nå 90 prosent fullført
 • Over 60 milliarder kroner tildelt i kontrakter. Over 70 % leverandører med norsk fakturaadresse
 • Produksjonskapasitet på 440.000 fat olje per dag
 • Investeringsestimat: 86 milliarder kroner
 • Produksjonsoppstart november 2019

Fase 2

 • Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret (P2) + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen samt kraft fra land til Utsirahøyden (inklusive feltene Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen) i løpet av 2022
 • Plan for utbygging og drift ble behandlet og godkjent av Stortinget 29 april 2019, og formell godkjenning fra norske myndigheter ble mottatt av partnerskapet 15 mai 2019
 • Ytterligere produksjonskapasitet på 220.000 fat olje per dag
 • Investeringsestimat: 41 milliarder kroner
 • Produksjonsoppstart fjerde kvartal 2022

Full felt (Fase 1 + Fase 2)

 • Omfatter både fase 1 og fase 2 utbygging Johan Sverdrup
 • Utvinnbare ressurser på mellom 2,2-3,2 milliarder fat oljeekvivalenter (med antatte ressurser på 2,7 milliarder foe) 
 • Total produksjonskapasitet på 660.000 fat olje per dag
 • Break-even: under 20 dollar fatet
 • PARTNERE: Equinor: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Total: 8,44 %